Bezpečné pracovní prostředí


Náhradní plnění

POTVRZENÍ O NÁHRADNÍM PLNĚNÍ


Dle novely zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (ze dne 23.7.2004 s účinností od 1.10.2004, s platností od 1.1.2005),dle §81 odst.1 je stanovena zaměstnavatelům povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4 %. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Uplatnění zákona:

  • 1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4%).
  • 2. Odvod do státního rozpočtu.
    Výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.
  • 3. Odběr výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením – do plnění povinného podílu je možno započítat odebrání výrobků nebo služeb zaplacených ve sledovaném roce. Celková částka za odebrané výrobky nebo služby, částka bez DPH se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Do plnění povinného podílu je možno započítat maximálně jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen firmou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (viz § 18 vyhláška č.518/2004Sb.).


Pro rok 2008 tato výše náhradního plnění na jednoho pracovníka byla 160 594,- Kč (sedminásobek průměrné mzdy, 22 942,- Kč násobeno 7x).

Za jednoho nezaměstnaného pracovníka se změněnou pracovní schopností činil odvod do státní pokladny 57 355,- Kč.

Příklad využití náhradního plnění:

Naše společnost zaměstnávala v roce 2008  6,5 invalidních občanů
(6,5x 160 594,-KČ =1 043 861,-KČ). Můžete u naší firmy uskutečnit nákup v hodnotě minimálně 1 043 861,-KČ v kalendářním roce 2009.

Tisknout


Kontaktujte nás


Prodejna / E-shop:

Tel.: 469 622 801

Mobil: 736 486 267

E-mail:


Firmy / fakturace:

Tel.: 469 622 469

Mobil: 734 726 650

E-mail:


Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 17:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno
TEMPO - 
ochranné pracovní pomůcky - netfirmy.czOchranné, bezpečnostní pomůcky - netfirmy.cz

              NAJDETE NÁS NA

                 FACEBOOKU 

           Tempo o.o.p.p., s.r.o.Kovoobráběcí stroje | Nářadí a nástroje | Ruční nářadí