Bezpečné pracovní prostředí


Respirátory

Jak vybrat správný typ respirátoru pro ochranu proti částicím

Výběr nejvhodnějšího typu respirátoru se provede podle:

Stanovené filtrační třídy respirátoru

  • druhu a koncentrace škodliviny v pracovním ovzduší
  • formy výskytu škodliviny ( pevný, vodní, kapalný aerosol )
  • překročení NPK / PEL pro danou škodlivinu
  • Podmínek používání

respirátory s vydechovacím ventilkem – vhodné při fyzicky namáhavější práci a ve vlhkém a teplém pracovním prostředí
skládací respirátory - vhodné pro přerušované použití s častým nasazováním a snímáním respirátorů a přestávkami v práci
tvarované respirátory - vhodné pro déletrvající jednorázové použití
respirátory s aktivním uhlím – zachycují také obtěžující pachy, plyny a páry v koncentracích nepřevyšujících NPK/PEL

 

Tabulka filtračních tříd
Filtrační třída Ochrana proti Doporučené použití podle koncentrace a toxicity částic

FFP1

pevným částicím, vodním a kapalným aerosolům
do 4-násobku NPK (PEL) netoxické

FFP1 S

pevným částicím a vodním aerosolům
do 4-násobku NPK (PEL) netoxické

FFP2

pevným částicím, vodním a kapalným aerosolům
do 10-násobku NPK (PEL) toxické

FFP2 S

pevným částicím a vodním aerosolům
do 10-násobku NPK (PEL) toxické

FFP3

pevným částicím, vodním a kapalným aerosolům
do 30-násobku NPK (PEL) toxické

 

 

Tabulka toxicity
Netoxické částice Vysoce toxické částice
cement, dolomit, čedič tavený, ferroslitiny,hliník a jeho oxidy (s vyj. Al2O3), oxidy železa, vápenec, mramor, sádra, půdní prachy, hnědé uhlí a lignit, měkká dřeva, bavlna, len, konopí, peří, vlna, srst, juta, mouka, tabák, obilný prach, tvrdá dřeva, molybden, měď, broušení pneumatik, epox.pryskyřice, sklolamináty, olej minerální, skelná a minerální vlákna, prachy kovů a plastových hmot, svářečské prachy, čaj, koření

dinas, grafit, prach černouhelných dolů, koks, slída, talek, šamot, horninové prachy, slévárenské prachy, bentonit, azbest, olovo, chrom, rtuť, kadmium, platina

Obecné pojmy / informace

ČÁSTICE – pevná nebo kapalná látka v jemně rozptýleném stavu (v plynném prostředí = AEROSOL
NPK – nejvyšší přípustné koncentrace látek v ovzduší pracovišť ( nařízení vlády č. 178/2001 Sb.)
PEL - přípustné expoziční limity látek v ovzduší pracovišť ( nařízení vlády č.178/2001 Sb.)
TOXICITA – schopnost částice akutním nebo chronickým způsobem ovlivňovat negativně zdraví. Přirozený obranný systém člověka se mnoha způsoby snaží eliminovat škodlivé působení vdechnutých částic v organismu. Částice netoxické jsou z těla úspěšně vypuzovány, nebo nepůsobí zdravotní potíže. Toxické částice se mohou usazovat ve tkáních nebo vstřebávat do krevního oběhu a tam působit zdravotní potíže.
PEVNÝ nebo KAPALNÝ AEROSOL jsou pevné nebo kapalné částice rozptýlené v plynném prostředí.
VODNÍ AEROSOL – vz niká z roztoku nebo směsi pevných částic ve vodě, přitom škodlivé jsou pouze pevné částice.
ČSN EN 149 - stanovuje požadavky na technické vlastnosti filtračních polomasek k ochraně proti částicím.
FIBROGENNÍ = prach,který obsahuje více než 1% fibrogenní složky: křemen, kristobalit,tridymit,gama-oxid hlinitý.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č.178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

V kategorii Respirátory jsou tyto kategorie:

V kategorii Respirátory jsou tyto produkty:

Tisknout


Vyberte si z nabídky

Kontaktujte nás

Prodejna / E-shop:

Tel.: 469 622 801

Mobil: 736 486 267

E-mail:


Firmy / fakturace:

Tel.: 469 622 469

Mobil: 734 726 650

E-mail:


Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 17:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno
TEMPO - 
ochranné pracovní pomůcky - netfirmy.czOchranné, bezpečnostní pomůcky - netfirmy.cz


Kovoobráběcí stroje | Nářadí a nástroje | Ruční nářadí